SEMPOZYUM HAKKINDA

Sinop, uzun tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu şehirlerimizdendir. Helen ve Roma dönemlerinde bayındır hale getirilen Sinop, Bizans döneminde dini, ticari ve kültürel hayatta gerilemeye başlamıştır. 1214 yılında Selçuklular tarafından fethedildikten sonra imar edilen Sinop'ta, Pervaneoğulları, Candaroğulları ve Osmanlı devletiyle Türk-İslam egemenliği sürmüştür. Bu dönemde Sinop’u ziyaret eden İbni Batuta, Evliya Çelebi gibi seyyahlar onu doğal güzelliği, yapıları ve camileriyle dikkat çeken bir şehir olarak tanıtmışlardır. Bandırma vapuru ile Samsun'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk de 18 Mayıs 1919 günü Anadolu'ya karadan geçmek için Sinop Limanına uğramış, ancak o tarihte Sinop-Samsun arasında karayolu olmaması sebebiyle yolculuğuna gemiyle devam etmiştir.

Türk-İslam egemenliğine geçtikten sonra ilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanında değerler üreten Sinop camiler, medreseler, hanlar, hamamlar, tekke ve dergâhlarla müesses bir şehir kimliğine bürünmüş, yetiştirdiği ilim ve fikir adamlarıyla da isminden söz ettirmiştir. Bu bağlamda özellikle Osmanlı döneminde yaşamış Sinop âlimlerinin yazma, telif ya da tercüme eserleri bulunmaktadır.

Düzenlenecek sempozyumda Sinop’taki Türk-İslam kültürü üzerinde durulacaktır. Sempozyumun şu amaçları gerçekleştirmesi hedeflenmektedir:

  1. Sinop’un ilim ve kültür hayatına katkı sunmuş şahsiyetlerin ve eserlerinin tanıtılmasını sağlamak,
  2. Sinop’un sosyo-kültürel tarihini ortaya çıkarmak,
  3. Türk-İslam medeniyetinin ilmi birikimine katkıda bulunmak.

Sempozyumda sunulan bildiriler, bildiriler kitabı olarak yayımlanacaktır.

NOT: Bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır. Yol giderleri ise kurumları tarafından karşılanacaktır.

NOT: Bildiriler, “Sempozyum Kayıt Formu” doldurularak gönderilecektir.

NOT: Rektörlük tarafından 06 Ekim Cumartesi Saat 08:00'da Valilik önünden ilahiyat Fakültesine sempozyum için servis kaldırılacaktır.