SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 15 Mayıs 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 01 Haziran 2018

Bildiri Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 01 Eylül 2018

Sempozyum Tarihi: 05-07 Ekim 2018